Vår produkt föddes ur frustration och är uppbackad av oberoende undersökningar

Vi som är huvudpersoner i bolaget har en lång erfarenhet av att leda personal. Att vara framgångsrik i sitt ledarskap är samtliga av oss överens om, består till stor del av att kunna kommunicera på ett bra sätt. Kommunicera med ALLA, även med dem som av en eller annan anledning är svåra att inkludera i den dagliga kommunikationen i ett företag.

För att hitta lösningar på detta har också samtliga av oss, vid olika tillfällen öst ner pengar, i ett ibland till synes bottenlöst hål. Öst pengar på allt från dyra konsulter till svårarbetade system som har sålts in på managementnivå utan hänsyn till vad som egentligen efterfrågas och kommer att användas. De lösningar vi har provat på hittills har lämnat mycket att önska.

Samtliga av oss har också därför, vid olika tillfällen, tänkt att det måste finnas ett bättre sätt att hitta lösningar. Att hitta lösningar för en optimal kommunikation är givetvis bland det viktigaste för att skapa ett framgångsrikt företag, men absolut inte allt.

Vi har också valt att fokusera på att hitta lösningar för att genom automatisering effektivisera ett stort antal andra processer avsevärt. Allt för att frigöra tid för dig som chef och skapa ett starkare och mer välmående bolag.

Vi har därför under de senaste 2 åren utvecklat ett system som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt inkluderar ALLA medarbetare i de kommunikationsflöden som skapar en arbetsplats medarbetare är stolta över, och vill vara på.

Vårt system förstärker kraftfullt era processer gällande bl.a:

  • Att stärka företagskulturen
  • Att skapa engagemang
  • Pre-boarding och On-boarding
  • Att enkelt nå ut med och få viktig dokumentation läst och på olika sätt kvitterad. (för kännedom, läst och förstått eller signerad)
  • Att mäta temperaturen på hur medarbetarna mår genom enkäter
  • Att vidareutbilda medarbetarna på ett roligt och kostnads effektivt sätt

Vårt system hjälper er också:

  • Att dela/ ta tillvara på i dagsläget okänd kunskap i organisationen
  • Att hitta och uppmärksamma dolda stjärnor bland medarbetarna och inte bara dom som i vanliga fall syns mest t.ex. säljarna

Vi har lagt mycket energi på att göra vårt system användarvänligt, alltså väldigt enkelt att ta till sig och att använda, även om personen inte är en van användare. Utöver det har vi för att göra upplevelsen så positiv som möjligt och driva användande nyttjat de biologiskt mjuka värden som driver oss som människor, alltså nyfikenhet, och behovet av att bli sedd, hörd och bekräftad som en viktig del i systemet. Effekten av det blir ett brett och intensivt användande. Detta är nyckeln till att sedan få ett mycket positivt utfall i mätbara hårda värden i form av effektiviserade processer som ger reducerade kostnader för utbildning, ökad försäljning, minskade kostnader för on-boarding och inte minst en minskad personalomsättning.

Vi tar datasäkerhet på allvar. Därför är det precis lika viktigt för oss att hantera er data med samma försiktighet som vi hanterar all individuell användar-data i enlighet med GDPR.

Kontakta oss för ett 20 min online möte.

Kontakta oss eller boka ett 20 min online möte