Kontakta oss eller boka ett 15 min online möte

(Håll inte) Socialt avstånd, så här tänker vi


Just nu står vi alla inför utmainngen att hitta lösningar för hur vi kan bibehålla kontakten, inte tappa samhöriget och lagkänsla, fast på avstånd. Ovissheten som råder nu gör även att lojaliteten ofta sätts på prov

Vår plattform är en del av lösningen på det problemet. Den gör också att ni slipper förlita er på ett eller flera externa social media kanaler där ni inte äger och kontrollerar datan och innehållet.

De flesta medarbetare känner också trygghet i att kunna skilja på arbete och fritid när det gäller användande av social media.

Dessutom automatiserar vår plattform en mängd valfria processer. Så ni kan lägga tid på annat.

Complexity is your enemy. Any fool can make something complicated. It's hard to make something simple

Richard Branson